top of page

VYÖHYKETERAPIAA, TUNTEITA UNOHTAMATTA

Tunnevyöhyketerapia_nainen_edited.jpg

Vyöhyketerapia eli heijastehoito on vuosisatojen aikana, ympäri maailman, kehittynyt täydentävä hoitomuoto. Jokaisella vyöhyketerapian koulukunnalla on omat erityispiirteensä, ja olen itse opiskellut Helsingissä Kairon Instituutissa Tunnevyöhyketerapeutiksi ®. Kuten täydentävissä hoitomuodoissa yleensäkin, niin myös Tunnevyöhyketerapiassa ® ihminen ajatellaan kokonaisuutena. Fysiologisiin toimintoihin vaikuttaa vahvasti tunteet, mieli ja oma perimä. Usein vaivojen takana on muutakin kuin mitä lääketieteelliset tutkimukset osoittavat. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä onkin, että mitä tapahtui ennen sairastumistasi? 

Tunnevyöhyketerapia ® on keho- ja tunneterapiaa. Se pohjautuu elämänkaariteoriaan, jonka mukaan kaikki elämän tapahtumat jäävät kehon tunnemuistiin. Siksi hoitomuodossa käytetään apuna elämänkaarihaastattelua. Keskustelun ja kehohoitojen avulla asiakas saa oivalluksia omasta tunne-elämästään ja tunnelukot avautuvat. Kun sairauden taustalla on tunnesyy, voi oivallusten myötä sairaus kroonisuusasteesta riippuen helpottaa ja jopa parantua. Varaa aikasi täältä. Mikäli pohdit onko sinulla esteitä tulla vyöhyketerapiaan, voit katsoa lisää tietoja usein esitetyistä kysymyksistä. 

TUNNEVYÖHYKETERAPIA 

Korvien käsittely_edited.jpg

Tunnevyöhyketerapia® on tunnetraumojen purkamiseen keskittyvä koko kehon vyöhyketerapia. 

Keskeisessä asemassa on kehon elämänkaareen perustuva tunnemuisti, joka noudattaa 18 vuoden rytmiä. Keho on tunteiden ja elämänkaaren heijastuma ja sen muistia avaamalla kehittyy ihmisen identiteetti elämänkaarivaiheittain. 

Tunnevyöhyketerapia® on reaaliterapiaa. Siinä ei tehdä tulkintoja, vaan mahdollistetaan ihmiselle täysin itseohjautuvasti tapahtuva itseymmärrys ja itsetuntemus, mikä syntyy kehon tunne- ja elämänkaarimuistia vähitellen avaamalla ja jatkuu sen jälkeen ihmisen itsenäisenä tunne- ja identiteettipeilauksena. Traumaattisten tapahtumien tiedostaminen vapauttaa niistä ja ohjaa ihmistä löytämään aidon itsensä. 

Suositeltava hoitoaika 90-120 min. Varaa aikasi täältä

KOKO KEHON VYÖHYKETERAPIA 

Käden_hoito_edited.jpg

Koko kehon vyöhyketerapia (moderni vyöhyketerapia) on kehoa avaava ja tasapainottava hoitomuoto. Koko kehon vyöhyketerapia on erityisen sopiva sinulle, joka et ainakaan juuri nyt koe tarvetta syvemmälle tunneprosessoinnille. 

Kuten tunnevyöhyketerapiassakin käytetään tässäkin kehohoidossa apuna elinheijasteita, vyöhykeratahierontaa ja polaarista painantaa. Hoidossa voidaan myös käyttää apuna magneetteja, jotka jatkavat avaavaa vaikutusta hoidon jälkeenkin. 

Koko kehon vyöhyketerapiassa käytettävä vyöhykeratahieronta on äärimmäisen rentouttavaa, ja sopiikin siksi erityisesti unettomuudesta ja stressistä kärsiville. Fyysinen hoito on keskiössä, mutta koska ihminen on kokonaisvaltainen olio ei hoidon aikana tai sen jälkeen esiin nousevia tunteita ja unia pidä säikähtää.

Suositeltava hoitoaika 60-90 min. Varaa aikasi täältä

EFT TAPPING MENETELMÄ

EFT_tapping_solisluun alta.jpg

EFT Tapping (Emotional free technique) eli EFT naputtelu on keho- ja tunnetietoista läsnäoloa hyödyntävä menetelmä. Menetelmässä stimuloidaan sormenpäillä kehon akupisteitä, jolloin mantelitumakkeen toiminta rauhoittuu. EFT naputtelulla on saatu hyviä tuloksia mm traumojen, stressin, masennuksen, ahdistuksen ja fyysisten vaivojen hoidossa. 

EFT on nopea, helppo, kivuton ja turvallinen tunnetyöskentelymenetelmä. Sen on kehittänyt 1995 Gary Craig, ja hoitomenetelmästä löytyy paljon tieteellistä tutkimusta. Itse olen ollut mm Karita Palomäen opissa. Valitessasi EFT naputtelun hoitomuodoksi voit tähdätä joko itsehoidolliseen menetelmään tai voimme hyödyntää EFT naputtelua tunnetyöskentelyssä hoitohuoneellani tai etänä. Riippuen käsiteltävästä aiheesta voimme keskittyä esim voimavarasuuntautuneeseen menetelmään, sisäisen lapsen traumaenergian vapauttamiseen tai ns muiston läpikäymiseen EFT menetelmällä. EFT menetelmää voi myös toteuttaa samalla käynnillä vyöhyketerapian kanssa. Mikäli pohdit onko sinulla esteitä tulla EFT naputteluun, voit katsoa lisää tietoja usein esitetyistä kysymyksistä. 

Suositeltava hoitoaika 60-90 min. Varaa aikasi täältä

bottom of page